The way you access GP services has changed.

Published: 04 August 2021

Attached is a helpful guide detailing the changes to GP surgeries and a Dropbox link below to a video explaining this in more detail to share via your available communications channels:

GP Surgeries video (Welsh) -https://www.dropbox.com/s/qvty5crhttpv7zo/101970%20KWS%20NHS%20GP%20Surgeries%20Social%20film%201080x1080%20WEL%20%282%29.mp4?dl=0

GP Surgeries video (English) - https://www.dropbox.com/s/htyp36ugogku2s0/103583%20KWS%20NHS%20GP%20Surgeries%20Social%20film%201080x1080%20ENG.mp4?dl=0

GP Surgeries Social Film and flowchart static: Suggested copy to accompany:

Cymraeg:

Mae’r ffordd rydych yn cael mynediad at wasanaethau meddyg teulu wedi newid.

Cysylltwch â’ch practis drwy blatfform digidol neu dros y ffôn.

Mae’n debygol y bydd apwyntiad yn cael ei drefnu i’ch gweld yn rhithiol.

Ond os oes angen, cewch apwyntiad wyneb yn wyneb. #HelpuNiHelpuChi

English:

The way you access GP services has changed.

Contact your practice via a digital platform or by telephone.

It’s likely an appointment will be arranged for you to be seen remotely.

But if it is required, arrangements for you to attend in person will be made. #HelpUsHelpYou

Help Us, Help You - Pharmacies

Pharmacy video (English) - https://www.dropbox.com/s/bvf8e75k6adg5w1/103583%20HUHY%20Pharmacies%20Over%20GP%20Social%20Film%201080x1080%20ENG.mp4?dl=0

Pharmacy video (Welsh) - https://www.dropbox.com/s/p0q9sbc93uh58u3/103583%20KWS%20NHS%20Pharmacies%20Over%20GP%20Social%20Film%201080x1080%20WEL.mp4?dl=0

Suggested copy to accompany video:

Cymraeg:

Mae’r Gwasanaeth Iechyd dal yma i helpu gyda moddion, gwiriadau, eich lles, ac mewn argyfwng.

#HelpwchNiIchHelpuChi

Defnyddo’r fferyllfa a gwirio symptomau ar-lein

Dim defnyddio’r adran frys na ffonio 999 oni bai bod argyfwng go iawn

Ewch i 111.gig.cymru

English:

The NHS is still here to help with medication and check-ups, if you’re worried about your wellbeing and in an emergency.

#HelpUsHelpYou

Use pharmacies and check symptoms online.  

Only use A&E or call 999 in a real emergency.

Visit 111.wales.nhs.uk